Gymnázium prof. Jana Patočky

Forma studia

  • Dvě třídy na 8‑leté větvi
    (pro žáky z pátých tříd ZŠ)
  • Jedna třída na 4‑leté větvi
    (pro žáky s ukončenou povinnou školní docházkou)

Studium v obou větvích je všeobecně zaměřené, s možností profilace od septim/třetího ročníku v rámci velkého výběru odborných seminářů.

Kapacita

Současná kapacita gymnázia je 20 tříd - 16 tříd osmiletého studia, v každém ročníku 2 třídy, a 4 třídy čtyřletého studia, po jedné třídě v každém ročníku.

Gymnázium využívá dvě budovy. Většina výuky je soustředěna do hlavní budovy v Jindřišské 36 a část výuky maturitních ročníků probíhá v budově v Jeruzalémské 9.

Cizí jazyky

Všichni žáci studují angličtinu, jako další jazyk mají na výběr němčinu, španělštinu a francouzštinu. Od kvarty na osmileté větvi je součástí studia latina. Jazykové skupiny jsou děleny přes celý ročník podle aktuální úrovně. V rámci jazykového vzdělávání nabízíme zahraniční výjezdy, jazykové kempy a přípravu na certifikované zkoušky. Anglickou konverzaci ve vyšších ročnících vyučuje rodilý mluvčí.

Dostupnost

Škola se nachází v centru Prahy s dobrou dopravní dostupností, na všech linkách metra a v blízkosti vlakových nádraží.

pastelky

Harmonogram školního roku 2016‑17

Harmonogram školního roku 2016‑17

Školní akce

Aktuality

Malá maturita pro kvarty

V letošním školním roce budou žáci kvart konat závěrečné zkoušky z ČJ, M, AJ.

Více informací zde:Malá maturita pro kvarty

Klub mladého diváka

Členský příspěvek ve výši 640,‑Kč přineste ve čtvrtek 29.9. o velké přestávce do sborovny.

Je možné ho zaplatit též na účet školy 2001740288/6000 s uvedením jména žáka a KMD.

PhDr. Hanka Müllerová

Zájezd do Skotska – jaro 2017

Přednostně je určen studentům kvart, ostatní zájemci z vyššího gymnázia se mohou hlásit jako náhradníci. Více informací  naleznete na stránce předmětu Anglický jazyk. Přihlášky u paní prof. Drobné.

Mobilní aplikace elektronické žákovské

Z pohledu žáků a rodičů je určena k prohlížení aktuálního rozvrhu, včetně všech změn jako je suplování, či školní akce a k prohlížení hodnocení (známek). Rodiče tak mohou mít kdykoli a kdekoli okamžitý přehled o prospěchu svého dítěte, či mohou vidět, zda mu třeba neodpadlo odpolední vyučování.

blíže viz odkaz